www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Konkurs fotograficzny "Cross WKKW - energia, szybko??, wyzwanie"
Organizatorzy najwi?kszej je?dzieckiej imprezy w tej cz??ci Europy - STRZEGOM HORSE TRIALS
24-27 czerwca 2010 zapraszaj? do udzia?u w konkursie fotograficznym pt. "Cross WKKW - energia, szybko??, wyzwanie". Patronat nad konkursem obj?? Miesi?cznik Foto oraz Internetowa Gazeta Fotograficzna - www.foto.com.pl.

Tematem konkursu jest najbardziej widowiskowa cz??? WKKW - cross - próba terenowa, w trakcie której para je?dziec i ko? musi pokona? kilkadziesi?t przeszkód na trasie kilku kilometrów. Cross jest sprawdzianem wytrzyma?o?ci i odwagi, prób? pe?n? dynamiki, widowiskowych skoków i efektownych przejazdów przez przeszkody wodne. To wszystko w?a?nie b?dzie mo?na podziwia? w ostatni weekend czerwca na na Hipodromie im. 14 Pu?ku U?anów Jaz?owieckich ko?o Strzegomia.

W trakcie trwania zawodów wr?czone zostan? nagrody i zaprezentowane zwyci?skie zdj?cia. Organizatorzy przewiduj? jedn? nagrod? g?ówn? - dwuosobowe zaproszenie VIP na Strzegom Horse Trials oraz nagrody dla wyró?nionych prac - bilety wst?pu Strzegom Horse Trials. Dodatkowo patron konkursu - Miesi?cznik Foto - dla najlepszych trzech prac ufundowa? roczne prenumeraty.

Na prace konkursowe czekamy do 18 czerwca 2010 r. Rozstrzygni?cie konkursu i publikacja wyników nast?pi 20 czerwca 2010 r. Najlepsze zdj?cia opublikowane zostan? na oficjalnej stronie zawodów www.worldcupstrzegom.pl.

Prace na konkurs b?d? przyjmowane jedynie w formie zapisu cyfrowego, drog? e-mailow? na adres konkurs@eventpro.pl. Zdj?cia zapisane powinny by? w plikach JPG, a ich wielko?? nie przekracza? 1 MB.

Przy zg?aszaniu zdj?cia nale?y poda?: tytu? pracy, imi? i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, adres e-mail, o?wiadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdj?? oraz zgod? na przetwarzanie danych osobowych. Mo?na tak?e poda? komentarz do zdj?cia.

Regulamin konkursu "Cross WKKW - energia, szybko??, wyzwanie" - pobierz plik PDF -168 KB.

Biuro Prasowe - EVENT Promotion, 2010-06-10
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl