www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
123456789...21

Zapraszamy na zawody: Mistrzostwa Polish Quarter Horse Association (AQHA Approved) oraz Polish Quarter Horse Association All-Novice Show (AQHA Approved), które odb?d? si? w o?rodku CAMPOVERDE RANCH w ?odzi w dniach 7 i 8 czerwca 2012 r. podczas cyklu zawodów AQHA, NRHA i All Breed.

Zarz?d Polish Quarter Horse Association, 2012-06-04

Stowarzyszenie EquiSport FARMA SIELANKA w Warce informuje, ?e ostatecznie ustalono godzinowy program niedzielnych zawodów - Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody - II eliminacji PUCHARU SIELANKI - Warka, Farma Sielanka - 27 maja 2012.


Justyna Micha?kiewicz - EQUISPORT Farma Sielanka, 2012-05-26

Dzi?ki nawi?zanej wspó?pracy z Centrum Szkolenia Je?dzieckiego COVAL III Eliminacja Pucharu Polski WKKW odb?dzie si? w Bia?ym Borze w dniach 22-24 czerwca 2012 r. To w?a?nie podczas Mistrzostw Polski Seniorów w WKKW oraz Mi?dzynarodowych Zawodów w tej dyscyplinie zawodnicy b?d? rywalizowa? o punkty do Rankingu Pucharu Polski WKKW.


Henryk ?wi?cicki, 2012-05-25

Stowarzyszenie EquiSport FARMA SIELANKA w Warce informuje, ?e ostatecznie ustalono godzinowy program sobotnich zawodów - Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody - II eliminacji PUCHARU SIELANKI - Warka, Farma Sielanka - 26 maja 2012.


Justyna Micha?kiewicz - EQUISPORT Farma Sielanka, 2012-05-25

W dniach 12-13 maja 2012 r. na terenie Stadniny Koni RACOT odb?dzie II eliminacja Pucharu Polski WKKW. Po inauguracji rozgrywek w Sopocie, rywalizacja przenios?a do Wielkopolski, gdzie zawodnicy zdobywa? b?d? punkty do rankingu w konkursach klasy L, P oraz CNC1* i CNC2*. Zg?oszonych zosta?o ponad 160 koni, a w zawodach wystartuje czo?ówka polskiego WKKW.


Henryk ?wi?cicki, 2012-05-12

W Klubie Je?dzieckim HUZAR w Józefowie, w najbli?sz? sobot? - 12 maja 2012 roku - organizowana jest I Mazowiecka Gie?da Sprz?tu Je?dzieckiego.

Ksenia Samsel - KJ HUZAR, 2012-05-10

W majowym wydaniu jak zwykle wiele godnych polecenia artyku?ów.
Zainteresowanym tematyk? weterynaryjn? oraz w?a?cicielom koni polecamy artyku? na temat nadczynno?ci kory nadnerczy zwanej zespo?em Cushinga. Lekarz weterynarii wyja?nia objawy i metody post?powania przy tej chorobie trapi?cej zw?aszcza starsze konie. Tak?e w sta?ym dziale z poradami ?ywieniowymi w?a?ciciele koni w podesz?ym wieku znajd? podpowied? jak modyfikowa? dawk? pokarmow? swoim podopiecznym.

Marta W?odarczyk - "Konie i Rumaki", 2012-05-07

Ju? w najbli?szy weekend, podczas mi?dzynarodowych zawodów WKKW w Sopocie, odb?dzie si? inauguracja kolejnego sezonu Pucharu Polski WKKW. Cykl ten sk?ada? si? b?dzie z pi?ciu Eliminacji oraz Fina?u, który odb?dzie si? w Baborówku, w dniach 28-30 wrze?nia.


Henryk ?wi?cicki, 2012-04-23

Stowarzyszenie EquiSport Farma Sielanka w Warce ma przyjemno?? zaprosi? zawodników oraz go?ci na Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody w dniach 5-6 maja 2012. Zawody s? jednocze?nie pierwszymi eliminacjami Pucharu Sielanki.


Justyna Micha?kiewicz - EQUISPORT Farma Sielanka, 2012-04-19

Serdecznie zapraszamy na wielk? integracj? ?rodowiska je?dzieckiego - imprez? z cyklu HIPPONALIA! Event stworzony przez - ale przede wszystkim dla - mi?o?ników ?rodowiska je?dzieckiego!
Ju? 20 kwietnia 2012 roku we Wroc?awiu b?d? mia?y miejsce HIPPONALIA - niesamowita impreza dla je?d?ców, trenerów, w?a?cicieli koni, luzaków, weterynarzy, kowali oraz wszystkich zwi?zanych z tym pi?knym sportem.


Hipponalia - Biuro Prasowe, 2012-04-10
123456789...21
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl