www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Peter Lundström gospodarzem toru na Pozna? Cup CSI2*-W
W tym roku gospodarzem toru na Mi?dzynarodowych Zawodach w Skokach przez Przeszkody Pozna? Cup
CSI2*-W (10-12 grudnia 2010) b?dzie Peter Lundström.

Peter Lundström jest szwedzkim reprezentantem m?odego pokolenia projektantów toru. Uprawnienia FEI III poziomu - które uprawniaj? do ustawiania torów na prawie wszystkich imprezach na ?wiecie, uzyska? w zesz?ym roku w Wiedniu zdaj?c egzamin przed Olafem Petersen i Wernerem Deeg. Podczas kwalifikacji do pucharu ?wiata w 2009, 2010 i fina?u do pucharu ?wiata w 2008 w Göteborgu, Peter Lundström asystowa? Rolfowi Ludi. W Sztokholmie na CSI3* równie? mia? okazj? wykaza? si? jako gospodarz toru, ponadto pracowa? z Akiemu Yllänne, z Robem Jansen oraz z Louisem Konickx.

Czytaj wi?cej na stronie WWW: www.cavaliada.pl.
Wioleta Aleksandrowicz - Dzia? Promocji Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich, 2010-06-16
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl