www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Festiwal Je?dziecki Baborówko 2010 - ju? za miesi?c
Ju? tylko miesi?c pozosta? do kolejnej edycji Festiwalu Je?dzieckiego Baborówko, który odb?dzie si? w dniach 16-18 lipca 2010 r. W ramach tej imprezy rozegrane zostan? Mi?dzynarodowe Zawody w WKKW oraz Mistrzostwa Polski Juniorów w WKKW. Oprócz sportowej rywalizacji organizatorzy przewidzieli szereg pokazów i atrakcji (m. in. sztafeta ko?-samochód, pokazy psów policyjnych czy miasteczko zabaw dla dzieci). Po??czenie sportowych zmaga? z dobr? zabaw? i aktywnym sp?dzaniem wolnego czasu maj? sprawi?, aby impreza przybra?a charakter „rodzinnego pikniku z ko?mi”.

Szczegó?owe informacje znajduj? si? na stronie: www.festiwal.baborowko.pl.

Program imprezy:
pi?tek - 16 lipca 2010
09.00-18.00 - uje?d?enie
sobota - 17 lipca 2010
09.00-17.00 - cross
niedziela - 18 lipca 2010
11.30 - skoki
13.30 - Dekoracja Mistrzostw Polski Juniorów w WKKW, pokazy i atrakcje, konkurs narodowy
17.00 - zako?czenie imprezy

Przypominamy, ?e termin zg?osze? mija 1 lipca 2010 r.
Pobierz propozycje zawodów: plik PDF - 174 KB.
Pobierz plakat zawodów: plik PDF - 272 KB.

Henryk ?wi?cicki jr., 2010-06-17
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl