www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Strzegomskie zawody na Facebooku i Youtube
Strzegom Horse Trials 2010 ju? w przysz?ym tygodniu, a ju? teraz mo?na dowiedzie? si? wi?cej o zawodach odwiedzaj?c stron? zawodów na bardzo popularnym portalu spo?eczno?ciowym jakim jest Facebook oraz uruchomiony kilka dni temu kana? na Youtube.

"W tym roku postanowili?my wzmocni? nasz? obecno?? w Internecie" - mówi dyrektor zawodów Marcin Konarski. "Oprócz oficjalnej strony zawodów www.WorldCupStrzegom.pl uruchomili?my serwis na portalu spo?eczno?ciowym Facebook, istnieje on od niedawna, a cieszy si? sporym zainteresowaniem, z dnia na dzie? na coraz wi?cej fanów. We wspó?pracy z wroc?awsk? firm? Burnart b?dziemy tworzy? w tym roku materia?y video, które publikowane b?d? na oficjalnym kanale w serwisie Youtube. B?dziemy si? stara? pokaza? tam widzom przejazdy najwi?kszych gwiazd zawodów, wywiady, relacje z konferencji prasowych itp. Ju? teraz mo?na tam zobaczy? kilka wywiadów i spot zapowiadaj?cy zawody."

Aby umo?liwi? ?ledzenie rywalizacji na bie??co w Internecie jak co roku przeprowadzimy relacje online, gdzie b?dzie mo?na ?ledzi? wyniki zawodników zaraz po ich uko?czeniu. Na stronie zawodów nie zabraknie te? obszernych galerii i aktualnych newsów. Zapraszamy ju? teraz na nasze strony:
Oficjalna strona zawodów - www.WorldCupStrzegom.pl
Facebook - www.facebook.com/pages/WorldCupStrzegompl/122464147785633
Youtube - www.youtube.com/user/WorldCupStrzegom.

Biuro Prasowe - EVENT Promotion, 2010-06-17
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl