www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Festiwal Je?dziecki Baborówko
Serdecznie zapraszamy na Festiwal Je?dziecki Baborówko, który odb?dzie si? w dniach 16-18 lipca 2010 r. na hipodromie w Baborówku ko?o Poznania. W ramach tego niezwyk?ego wydarzenia je?dzieckiego rozegrane zostan? mi?dzynarodowe zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, które jednocze?nie wy?oni? Mistrza Polski Juniorów w tej dyscyplinie. Oprócz emocji zwi?zanych ze sportow? rywalizacj? przygotowali?my dla naszych go?ci wiele atrakcji i pokazów m. in. dmuchane miasteczko zabaw dla dzieci, przeja?d?ki na kucykach, pokazy rydwanów, parad? zabytkowych samochodów i wiele innych!

Program Festiwalu:
16 lipca 2010 (pi?tek), 9.00-17.00 - UJE?D?ENIE - jest sprawdzianem pos?usze?stwa, precyzji i elegancji.
17 lipca 2010 (sobota), 9.00-17.00 - CROSS - jest najbardziej efektown? i widowiskow?, ale najtrudniejsz? cz??ci? WKKW. W przerwach mi?dzy konkursami odb?d? si? liczne pokazy i atrakcje dla publiczno?ci.
18 lipca 2010 (niedziela), 11.30 - KONKURS SKOKÓW - sprawdzian dok?adno?ci, techniki i staranno?ci.
13.30 - ceremonie zwyci?zców, wr?czenie medali Mistrzostw Polski, a tak?e pokazy i atrakcje.
17.00 - zako?czenie imprezy.

Szczegó?owe informacje oraz dojazd do Baborówka mo?na znale?? na stronie: www.festiwal.baborowko.pl.
Zapraszamy do Baborówka!

Henryk ?wi?cicki, 2010-07-03
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl