www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
100-lecie Harcerstwa w Krakowie
Z okazji 100-lecia Harcerstwa dnia 17 sierpnia 2010 roku z Krakowskich B?o? o godzinie 9 rano wyruszy kolumna harcerska i tras? przez ulice Pi?sudskiego - Podwale - ?w. Anny dotrze do Rynku G?ównego. Kolumn? prowadzi? b?dzie na koniu harcmistrz Zbigniew Strze?ywój Burzy?ski (Kawaler Orderu U?miechu). Za nim na koniach b?d? maszerowa? przedstawiciele szczepów Wichry oraz Zielona 3 z Krakowa i kolumna harcerska na hucu?ach z 21 Konnej Starszoharcerskiej Dru?yny ZHP "Tarant" z Andrychowa.

Za konn? kolumn? harcersk? pojad? na bryczkach: Prezydent Miasta Krakowa profesor Jacek Majchrowski i Wojewoda Stanis?aw Kracik oraz inne wa?ne osoby. Nast?pnie piesz? kolumn? b?dzie prowadzi? poczet 1 Krakowskiej Dru?yny Harcerzy.

Ci?gle jeszcze jest miejsce dla innych harcerzy konnych z ZHP i ZHR. Zarówno dla dysponuj?cych w?asnymi ko?mi, jak i dla tych, którzy b?d? chcieli jecha? na koniach po?yczonych. Ch?tni proszeni s? o natychmiastowy kontakt ze Zbigniewem Strze?ywojem Burzy?skim.
Telefony: +48 510 141 421 lub +48 510 141 425.

Dok?adne informacje mo?na uzyska? w Krakowskiej Chor?gwi ZHP. Mile s? widziani wszyscy harcerze i harcerki zarówno z ZHP jak i ZHR.

Czuwaj!
Zbigniew Strze?ywój Burzy?ski - Harcmistrz, 2010-08-12
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl