www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
CAVALIADA na Facbooku – konkurs dla fanów na FB
Niespe?na kilka dni temu, Cavaliada utworzy?a konto na Facbook-u. Zach?camy do do??czenia do nas. Cavaliada jest dla wszystkich mi?o?ników koni. Chcemy, aby fani mogli wypowiada? si? na temat imprezy, która jest przygotowana dla nich. Jednocze?nie FB umo?liwi wszystkim fanom podzielenie si? swoj? opini? z innymi, nie tylko na temat Cavaliady. Otwarcie konta FB chcieliby?my uczci? konkursem dla wszystkich mi?o?ników koni.
Podziel si? Twoj? pasj?!

Wystarczy:
  • do??czy? do Cavaliady na FB
  • umie?ci? zdj?cie – jedyny wymóg to jakiekolwiek powi?zanie z Waszymi ulubionymi zwierzakami – ko?mi
  • wygrywa to zdj?cie które zbierze najwi?ksz? liczb? pozytywnych komentarzy lub najwi?ksz? liczb? osób które je lubi?.
Szczegó?y konkursu na www.cavaliada.pl.

Do wygrania wej?ciówki o warto?ci 320 PLN:
I miejsce - wej?ciówki dla 4 osób na wszystkie dni Cavaliady
II miejsce - wej?ciówki dla 2 osób na wszystkie dni Cavaliady
III miejsce - wej?ciówki dla 2 osób na wybrany dzie? Cavaliady

Przy??cz si?: www.facebook.com.
Je?li masz jakie? pytania napisz do nas: wioleta.aleksandrowicz@mtp.pl.

Wioleta Aleksandrowicz - Dzia? Promocji Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich, 2010-07-14
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl