www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
HIPPONALIA - Wroc?aw 2012
Serdecznie zapraszamy na wielk? integracj? ?rodowiska je?dzieckiego - imprez? z cyklu HIPPONALIA! Event stworzony przez - ale przede wszystkim dla - mi?o?ników ?rodowiska je?dzieckiego!
Ju? 20 kwietnia 2012 roku we Wroc?awiu b?d? mia?y miejsce HIPPONALIA - niesamowita impreza dla je?d?ców, trenerów, w?a?cicieli koni, luzaków, weterynarzy, kowali oraz wszystkich zwi?zanych z tym pi?knym sportem. Organizatorzy przewiduj? wiele ciekawych konkursów, w których mo?na wygra? wiele cennych nagród ufundowanych przez sponsorów.
Do wygrania mi?dzy innymi: wycieczki, stanówki sportowymi ogierami, pakiety paszy dla koni, us?ugi weterynaryjne, paki je?dzieckie, sprz?t je?dziecki, przeloty szybowcami, konsultacje z wykwalifikowanymi szkoleniowcami oraz wiele innych atrakcyjnych nagród.
W planie imprezy POKAZ MODY JE?DZIECKIEJ, w którym b?dzie mo?na zobaczy? znanych polskich zawodników. Na imprezie zostan? uhonorowani zwyci?zcy Halowego Pucharu Polski w skokach oraz w uje?d?eniu.
Ten wyj?tkowy wieczór up?ynie w towarzystwie szampa?skiej zabawy, a nad jego profesjonalnym przebiegiem czuwa? b?dzie PATRYCJA KAZADI.

Hipponalia - impreza, na której nie mo?e Was zabrakn??.
Szczegó?y na stronie internetowej: www.hipponalia.pl oraz www.facebook.com.

Zapraszamy serdecznie!

Hipponalia - Biuro Prasowe, 2012-04-10
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl