www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Kolejna eliminacja Pucharu Polski WKKW
Dzi?ki nawi?zanej wspó?pracy z Centrum Szkolenia Je?dzieckiego COVAL III Eliminacja Pucharu Polski WKKW odb?dzie si? w Bia?ym Borze w dniach 22-24 czerwca 2012 r. To w?a?nie podczas Mistrzostw Polski Seniorów w WKKW oraz Mi?dzynarodowych Zawodów w tej dyscyplinie zawodnicy b?d? rywalizowa? o punkty do Rankingu Pucharu Polski WKKW.

Szczególnie ciekawie zapowiada si? rywalizacja w grupie seniorów, w której wszyscy najlepsi je?d?cy wystartuj? w konkursie CIC***, który wy?oni jednocze?nie zwyci?zc? Mistrzostw Polski. Zaci?t? walk? zapowiada z?oty medalista z roku 2011, Pawe? Spisak oraz aktualny lider Pucharu Polski WKKW Pawe? Warszawski. Wiadomo, ?e „?ciany wspieraj? gospodarzy” dlatego do grona faworytów zaliczy? nale?y Kamila Rajnerta reprezentuj?cego klub CSJ COVAL Bia?y Bór. Do rywalizacji o punkty Pucharu Polski WKKW na pewno w??czy si? ?ukasz Ka?mierczak, startuj?cy na pocz?tku sezonu poza granicami Polski oraz ubieg?oroczny srebrny medalista Mistrzostw Polski i aktualny wicelider Pucharu Marcin Micha?ek.
Ponadto zawodnicy b?d? zdobywa? punkty w konkursach CIC** oraz CIC*, w tym ostatnim wystartuje zapewne spora grupa Juniorów przygotowuj?ca si? Mistrzostw Europy w tej grupie wiekowej, które w tym roku odb?d? si? w Strzegomiu.

Zapraszamy do Bia?ego Boru w dniach 22-24 czerwca oraz na stron? WWW www.ppwkkw.pl.

Henryk ?wi?cicki, 2012-05-25
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl