www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
123456789...21

Podsumowanie sezonu
Ubieg?y rok nie by? dobry dla naszej organizacji, nie by? dobry dla hodowców koni i zawodników bior?cych udzia? w zawodach. To jest opinia, która trafia?a do nas i trafia... Kryzys, i jeszcze raz kryzys! Tym bardziej, jest nam niesamowicie mi?o przedstawi? zwyci?zców poszczególnych kategorii - Mistrzów Polski PLQHA. Jeste?my z Was dumni!


PLQHA Newsletter Nr 2/2011 , 2011-02-18

Trzy zawodniczki Ludowego Klubu Sportowego STRAGONA Strzegom b?d? w sezonie 2011 reprezentowa? Polsk? na arenie mi?dzynarodowej. Do Kadry Narodowej WKKW powo?ano Joann? Pawlak oraz Agat? Jodko i Ma?gorzat? Borysiuk. Joanna Pawlak zosta?a powo?ana do Kadry Narodowej WKKW w kategorii m?odzi je?d?cy, a Agata Jodko i Ma?gorzata Borysiuk w kategorii juniorzy.


Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2011-02-16

Drodzy Cz?onkowie i Sympatycy! Serdecznie witamy po przebudzeniu z zimowego letargu! Poni?ej przesy?amy gar?? najnowszych informacji. Z ich pe?n? tre?ci? mo?na si? zapozna? na naszej stronie internetowej www.plqha.com.

Rafa? Dolata i KS Whizaway zwyci?zcami PLQHA Circuit 2010
W trakcie sezonu 2010 czterokrotnie rozegrano zawody z cyklu PLQHA Circuit. Zawody odby?y si? w ramach imprez West Na Fest (Nowy Jaworów), Adrenalina Cup (K?odzko), Golden Horse Cup (Koryta) oraz Janiowe Wzgórze (Rzeszów).
??cznie w tegorocznej edycji PLQHA Circuit ogl?dali?my na arenach 21 zawodników i 25 koni. Niestety, we wszystkich konkurencjach w klasie Youth oraz w konkurencjach Trail i Western Pleasure w klasie Open nie zanotowano minimalnej ilo?ci 3 koni w jednej konkurencji co, zgodnie z tegorocznym regulaminem, umo?liwi?oby zawodnikom startuj?cym w tych konkurencjach zdobycie punktów.
Po podsumowaniu wszystkich tegorocznych edycji zwyci?zc? klasyfikacji generalnej Polish Quarter Horse Association Circuit 2010 zosta?a para - Rafa? Dolata / KS Whizaway. Serdecznie gratulujemy!


PLQHA Newsletter Nr 1/2011 , 2011-02-16

Widowiskowe wy?cigi starodawnych góralskich zaprz?gów konnych, zawody w skiringu i ski-skiringu, a tak?e parada gazdowska w Poroninie zainaugurowano w niedziel? pokazy Kumoterskiej Go?by.

Gazeta Wyborcza Kraków - krakow.gazeta.pl, 2011-01-31

Po bardzo dobrym sezonie 2010 LKS STRAGONA rozpoczyna w?a?nie kolejny sezon. Ju? w najbli?sz? sobot? (15 stycznia 2011) w O?rodku Je?dzieckim STRAGONA w Morawie odb?d? si? pierwsze w tym roku zawody. W rywalizacji w konkursach skoków przez przeszkody b?dzie mo?na zobaczy? wi?kszo?? zawodników klubu.


Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2011-01-14

Klub Je?dziecki SIELANKA zaprasza w dniu 27 listopada 2010 do O?rodka Je?dzieckiego FARMA SIELANKA w Warce na kolejny, halowy trening pod has?em PARKUR OTWARTY.

Justyna Micha?kiewicz - EQUISPORT Farma Sielanka, 2010-11-19

Uprzejmie informujemy, ?e dnia 8 stycznia 2011 roku na Zamku Kliczków odb?dzie si? Bal Karnawa?owy GALA JE?DZIECKA 2011.

Magdalena Surwi??o - Zamek Kliczków, 2010-11-17

Za budow? parkuru podczas Parada Horse Show CSI*** 2010 w katowickim Spodku b?dzie odpowiada? Frank Rothenberger (Niemcy). Wspólnie z asystentem - Szymonem Tarantem oraz pod okiem delegata technicznego FEI - Krzysztofa Koziarowskiego, z pewno?ci? stworz? atrakcyjne, trudne technicznie, ale i jednocze?nie fair parkury.

Biuro Prasowe - CSI Katowice Parada Horse Show 2010, 2010-11-12

W ramach planowanych na 10-12 grudnia 2010 w Poznaniu Mi?dzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody rozegrane zostan? równie? konkursy dla dzieci na kucach oraz konkursy klasy HPP OPEN kategorii Business.

Wioleta Aleksandrowicz - Dzia? Promocji Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich, 2010-11-10

Aniek Peols z Holandii, zwyci??czyni pierwszego w historii Polish Masters 2008, potwierdzi?a swój start w Paradzie Je?dzieckiej CSI*** w Katowicach. Po zwyci?stwie w Katowicach Zawodniczka sprzeda?a swojego konia za dwa miliony EURO! Ko? Ricardo zosta? zakupiony przez stajni? Jan Tops'a (Holandia). Obecnie konia dosiada Athinie Onnasis, która z powodzeniem startuje w konkursach do poziomu 5*.

Biuro Prasowe - CSI Katowice Parada Horse Show 2010, 2010-11-09
123456789...21
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl