www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
12345678910...21

Znamy ju? trzeci? ambasadork? tegorocznych zawodów je?dzieckich na pozna?skich targach. Zosta?a ni? Aleksandra Lusina – Mistrzyni Polski Seniorów w Skokach przez Przeszkody.

Wioleta Aleksandrowicz - Dzia? Promocji Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich, 2010-10-19

Informujemy, ?e 24 pa?dziernika 2010 roku w Zamku Kliczków ko?o Boles?awca odb?dzie si?, ju? po raz dziewi?ty, Festyn ?w. Huberta - Szlachecki Zajazd na Zamek Kliczków.

Magdalena Surwi??o - Zamek Kliczków, 2010-10-13

Grudniowe targi i zawody je?dzieckie CAVALIADA w Poznaniu wspiera Ma?gorzata Ciszek-Lewicka.

Wioleta Aleksandrowicz - Dzia? Promocji Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich, 2010-10-07

Tegoroczn? ods?on? grudniowych targów je?dzieckich wspiera utalentowana m?oda zawodniczka klubu z Jaszkowa - Klara Kostrzewa.

Wioleta Aleksandrowicz - Dzia? Promocji Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich, 2010-10-06

Zacz??o si? pod koniec 1999 roku od jednego konia i wszystko, co wi??e si? z tymi pi?knymi zwierz?tami przysz?o nam robi? pierwszy raz w ?yciu. Iskra, Dalia, Czeta, Wanessa oraz ich cudowne ?rebaki, to chyba kolejna chwila, któr? pami?tamy najbardziej z tamtego okresu. Pierwszy Hubertus, pierwsze lekcje jazdy konnej, pierwsze wyjazdy w teren i d?ugie galopy w nie do ko?ca poznanym jeszcze lesie. W ko?cu kamie? w?gielny pod budow? naszej stajni, naszego domu i domu dla naszych go?ci, czyli Stajni ISKRA.

Rodzina Gossa, 2010-10-04

Ca?e ?ycie pracowa? ponad si?y jako ko? z?omiarza. Ten traktowa? go "odpowiednio" - kiedy ko? nie mia? ju? si?y ci?gn?? wozu ze z?omem, z?omiarz pogania? go batem. Bartek przechodzi? ochwat za ochwatem, dosz?o do rotacji ko?ci, weterynarz zabroni? u?ytkowania konia jako równoznacznego ze zn?caniem si? nad zwierz?ciem. Ale z?omiarz nie mia? sumienia - Bartek ci?gn?? swój wózek ze z?omem tymi samymi uliczkami, ledwo id?c, cierpi?c katusze, poganiany batem, w niemi?osiernym bólu... A? nadszed? dzie?, kiedy nie wytrzyma? jeden z przechodniów i widz?c przewracaj?cego si? na ulicy konia powiadomi? policj?.

Fundacja Centaurus, 2010-09-23

Ze wzgl?du na panuj?ce niesprzyjaj?ce warunki atmosferyczne (bardzo mokro i zimno), najbli?sze zawody - Zawody Ogólnopolskie 2* w Skokach przez Przeszkody - planowane na 24-26 wrze?nia 2010 roku zostan? rozegrane na krytej uje?d?alni.


Bo?ena M?otek - Centrum Hipiki JASZKOWO, 2010-09-20

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w tegorocznych Mistrzostwach Polish Quarter Horse Association, które odb?d? si? 18-19 wrze?nia 2010 r. na terenie Roleski Ranch w Starych ?ukowicach ko?o Tarnowa.

Zarz?d PLQHA, 2010-08-27

Ju? tylko miesi?c pozosta? do fina?u ko?cz?cego tegoroczny cykl Audi Centrum Wroc?aw Cup Strzegom. Ko?cz?ce rywalizacj? zawody zostan? rozegrane w dniach 24-26 wrze?nia 2010 na Hipodromie w Morawie.


Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2010-08-24

Ju? w najbli?szy weekend, w dniach 20-22 sierpnia 2010, EquiSport Farma Sielanka w Warce b?dzie gospodarzem najwa?niejszego ?wi?ta polskiego je?dziectwa, jakimi s? Mistrzostwa Polski w Skokach przez Przeszkody.


Ma?gorzata Jó?wik, 2010-08-17
12345678910...21
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl